โปรโมชั่น

06/05/2021 Grab it NOW

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨Grab it NOW✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี สำหรับ ลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน พฤษภาคม 2564
ประเภทของแถม 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.*
2. ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน*
3. ฟรี iPad Pro 11" wifi+cellular 128 GB*
ลักษณะของแถม 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน* ณ วันโอน
3. ฟรี iPad Pro 11" wifi+cellular 128 GB*
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท 1. รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บ.* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. ฟรีค่าใช้จ่าย* ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 1 ห้องนอน มูลค่า 150,000 บาท 1 ห้องนอนใหญ่ มูลค่า 200,000 บาท 2 ห้องนอน มูลค่า 250,000 บาท
3. ฟรี iPad Pro 11" wifi+cellular 128 GB* มูลค่า 32,900 บาท
หลักเกณฑ์การให้ เฉพาะลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยลูกค้าจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
วิธีการให้ ทางโครงการจะทำการส่งมอบของแถม ให้กับลูกค้า ที่สำนักงานขายโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ โดยลูกค้าจะต้องมารับของแถมด้วยตนเองเท่านั้น
เงื่อนไขการให้ 1. ลูกค้าที่ได้รับของแถมต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของแถมด้วยตนเองที่ สำนักงานขายโครงการ ในวันและเวลาทําการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของลูกค้าโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม ซอยทองหล่อ 20 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ที่สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ ซอยทองหล่อ 20 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ที่สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260