ข่าวสาร

06/06/2024 LIVE ANEW SPACE #แต่งห้องในแบบคุณ
LIVE ANEW SPACE #แต่งห้องในแบบคุณ
 
กติกาเข้าร่วมการประกวด
1. เป็นการประกวดการออกแบบห้องภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIVE ANEW SPACE”
2. สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2564
3.เริ่มส่งผลงาน 1 ก.พ. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 ทางอีเมล Live_Anew@chewathai.com
โดยอัพโหลดรูปมุมที่ท่านตกแต่งได้ไม่เกินจำนวน 2 ภาพ พร้อมส่งคอนเซ็ปต์การตกแต่งห้องของท่าน
4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ในการส่งผลงาน 1 ห้องต่อ 1 ผลงานการออกแบบ โดยห้องนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งผลงาน
5. ในระหว่างวันที่1-4 เม.ย. 2564 คณะกรรมการภายในบริษัทฯจะคัดเลือกผลงานจำนวน 5 ผลงาน เพื่อถ่ายภาพและvdoในวันที่ 5-7 เม.ย. 2564 โดยรูปและ vdo ที่ได้จะใช้ในการโหวตให้คะแนน
6. การโหวตให้คะแนนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. -15 พ.ค. 2564 โดยบุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตผลงานของท่านได้
ทางบริษัทจะแจ้งลิงค์ช่องทางการโหวตให้ทราบภายหลัง ผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์ www.chewathai.com
FB : ChewathaiPLC
7. ทางบริษัทจะประกาศรางวัลผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดในวันที่ 20 พ.ค 2564 ทางเว็บไซต์ www.chewathai.com
FB : ChewathaiPLC

***************
ช่องทางการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่าน QR CODE และ upload ผลงานทางอีเมลที่กำหนด

***************
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการประกวด
1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาโฉนดห้องชุด (JPG,PNG) ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB
2. รูปภาพมุมห้องที่ท่านตกแต่ง (JPG,PNG) ขนาดแตละภาพไม่เกิน 1 MB
สามารถอัพโหลด มุมที่ท่านตกแต่งไม่เกิน 2 ภาพ
3. คอนเซ็ปต์การตกแต่งห้องของท่าน (word) พิมในอีเมลสั้นๆ 3-4 บรรทัด
โดยอัพโหลดเอกสารและรูปภาพมาที่อีเมล Live_Anew@chewathai.com

***************
รางวัลที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลที่ 4 และ 5 มูลค่า 20,000 บาท
 
ลงทะเบียน : https://forms.gle/mD4YdK79ZeFQbuFa8

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด