ข่าวสาร

12/07/2024 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ #ChewathaiCharityสุขดีที่ให้ สุขใจที่รับ ”

เนื่องในโอกาส #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ #ChewathaiCharityสุขดีที่ให้ สุขใจที่รับ ”

เป็นกิจกรรมทุกท่าน มาร่วมบริจาคหนังสือ 
สร้าง 4 ห้องสมุด 4 โรงเรียน 
ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านแม่สะแงะ, 
โรงเรียนบ้านผาด่าน และโรงเรียนบ้านโป่งผาง

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของเด็กยากไร้บนดอย และยังเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อแบ่งปันโอกาสแก่สังคม 
โดยสามารถร่วมกิจกรรมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2561 ที่สำนักงานนิติบุคคลทุกโครงการ
ชีวาทัยจะรวบรวมเพื่อส่งมอบแก่โรงเรียนบนดอยต่อไป

#ChewathaiCSR
#ChewathaiSociety
#ความพิเศษดีๆเพื่อคุณ