ข่าวสาร

27/09/2023 CHEWA สานต่อกิจกรรมในโครงการ “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ลงพื้นที่สนับสนุนลอกท่อระบายน้ำ ดูแลชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA นำโดย นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมพนักงานจิตอาสา สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ขึ้นอีกครั้ง  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25  หมู่บ้านเปรมฤทัย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรับน้ำฝนได้ในปริมาณมากขึ้น

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง, พนักงานของบริษัทชีวาทัย, บจก. ยูเวิร์ค 999, บจก. นีโอ 727 และทีมงาน ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และละแวกใกล้เคียง ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกันระหว่าง “ชีวาทัย”, "พันธมิตรทางธุรกิจ" และ "ชุมชน" ร่วมมือกันสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ถนนสังคมสงเคราะห์ เมื่อเร็วๆ นี้