โปรโมชั่น

17/07/2020 ฉลองปิดโซน รับส่วนลดเป็นแสน*

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨ฉลองปิดโซน รับส่วนลดเป็นแสน*✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี เริ่มวันที่ 1-30 กันยายน 2563
ประเภทของแถม 1. ส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด 200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบบ้าน)
ลักษณะของแถม 1. ส่วนลดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท แบ่งออกเป็น
- แบบบ้าน New Jersey รับส่วนลดเงินสด 100,000 บาท
- แบบบ้าน Charleston รับส่วนลดเงินสด 200,000 บาท
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท ส่วนลดเงินสด
1. ส่วนลดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท แบ่งออกเป็น
- แบบบ้าน New Jersey รับส่วนลดเงินสด 100,000 บาท
- แบบบ้าน Charleston รับส่วนลดเงินสด 200,000 บาท
หลักเกณฑ์การให้ สำหรับลูกค้าที่ทำการจองบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเงินจองและทำสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้
- แบบบ้าน New Jersey จอง 5,000 ทำสัญญา 10,000 บาท
- แบบบ้าน Charleston จอง 10,000 ทำสัญญา 20,000 บาท
วิธีการให้ "ลูกค้ารับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์"
เงื่อนไขการให้ "ลูกค้ารับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์"
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ ปทุม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ ปทุม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานขาย)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260