ข่าวสาร

12/07/2024 CHEWA ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท กระแสตอบรับดีเกินคาด “ชีวาทัย” ขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท กระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเกินคาด

CHEWA ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท กระแสตอบรับดีเกินคาด

“ชีวาทัย” ขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท กระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเกินคาด

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  3.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และ 4. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดจากนักลงทุนกว่า 90%

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย  ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนดีเกินคาด ขายได้กว่า 90% ซึ่งในช่วงแรกเราไม่มั่นใจและคาดหวังไว้ว่าจะขายหุ้นกู้ได้ 50% เท่านั้น เนื่องจากสภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก รวมถึงพึ่งจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาวะความผัวผวนของตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เกิดภาวะดอกเบี้ยขาลงอีกด้วย ถือว่าบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนพึงพอใจอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่ยังคงมีต่อธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจและสนับสนุนหุ้นกู้ของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามแผนการบริหารโครงสร้างทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้หากการขายโรงานสำเร็จรูปให้เช่าของบริษัท จำนวน 10 โรง สำเร็จจะได้รับเงินในช่วงไตรมาส 3/2563 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวจะอยู่ในช่วงราคา 450 – 500 ล้านบาทตามที่คาดไว้ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence) ดังนั้นในช่วงไตรมาส 3/2563 บริษัทจะได้รับเงินราวๆ 1,400 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจากการชำระคืนหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจในปีนี้อีกด้วย ” คุณบุญ กล่าว