ข่าวสาร

12/07/2024 CHEWA ชีวาทัย #ห่วงใยใส่ใจ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่!
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้
1. มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการในโครงการที่มีชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก และโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 โดยมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ในวันที่ 28 มกราคม และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุกสัปดาห์ พร้อมเพิ่มการทำความสะอาดในพื้นที่ๆมีการใช้งานมาก เช่น ห้องน้ำ พื้นที่ lobby
2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อและเพิ่มความปลอดภัยภายในพื้นที่
3. เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอลล์ล้างมือสำหรับลูกค้าและพนักงาน พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในจุดสัมผัสส่วนรวม
4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานและลูกค้ารับทราบ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงาน รวมถึงลูกค้าทุกท่าน ดูแลสุขอนามัย รวมถึงติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ไม่เชื่อข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มา และร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป