ข่าวสาร

25/05/2024 CHEWA รับโล่ Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2562 กลุ่มรางวัล Business Excellence

CHEWA รับโล่ Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2562
กลุ่มรางวัล Business Excellence

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA รับโล่ Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2562 กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่2จากซ้าย) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ร่วมแสดงความยินดี โดยรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา