ข่าวสาร

12/07/2024 ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม การประชุมประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปละมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรงจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CHEWATHAI HALLMARK CHOKCHAI 4 (ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4)
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ สำนักงานขาย โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4