Promotion

01/12/2021 CALL ME! CLEAR รับเพิ่ม! Voucher Central มูลค่า 10,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

✨CALL ME! CLEAR รับเพิ่มฟรี! Voucher Central มูลค่า 10,000 บาท*✨

หัวข้อ

รายละเอียด

   
วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ 1 พ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64
ประเภทของแถม ฟรี Voucher Central 10,000 บาท* ส่งมอบ 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
ลักษณะของแถม ฟรี Voucher Central 10,000 บาท* ส่งมอบ 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท ฟรี Voucher Central 10,000 บาท* ส่งมอบ 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
หลักเกณฑ์การให้ เฉพาะลูกค้าที่จอง ทำสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564 โดยลูกค้าจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
วิธีการให้ ทางโครงการจะทำการส่งมอบของแถม ให้กับลูกค้า ที่สำนักงานขายโครงการที่จอง ทำสัญญา จะได้รับวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
เงื่อนไขการให้ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน และจะได้รับของแถมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน
สถานที่ที่จัดให้มีของแถม ที่ตั้งสำนักงานขายของโครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260