activity

ชีวาทัยสังคมแห่งความอบอุ่น
เฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19

ชาวชีวาทัย ขอส่งกำลังใจให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่ในขณะนี้

ขอให้ทุกๆ ท่านปลอดภัยนะครับ

#Chewathai
#ชีวาทัยห่วงใยคุณ
#ชีวาแคร์ดูแลด้วยใจ
#Covid-19