activity

ชีวาทัยสังคมแห่งความอบอุ่น
23 เมษายน 2563 “CHEWA” มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA นำโดย นายเจิดพงศ์ มีผดุง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย และนายภูเบศร์ สำราญเริงจิต (ที่ 1 จากขวา) รองผู้ช่วยผู้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นตัวแทนมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวนภาพร  ธาตุประเสริฐ (ที่ 1 จากซ้าย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา