activity

ชีวาทัยสังคมแห่งความอบอุ่น
13 เมษายน 2563 “CHEWA” มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA นำโดย นายเจิดพงศ์ มีผดุง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย และนายภูเบศร์ สำราญเริงจิต (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ช่วยผู้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นตัวแทนมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลอู่ทอง เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กับการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา