privilege

ชีวาทัยสังคมแห่งความอบอุ่น
วันนี้ – 31 ธ.ค. 62 ร้านคลีนเมท บางโพ

ซักกระเป๋าแบรนด์เนม รับส่วนลด 10 % เมื่อใช้บริการซักประเป๋าแบรนด์เนม

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านคลีนเมท สาขาบางโพ

รายละเอียด : สมาชิกบัตรชีวาทัย โซไซตี้ รับส่วนลด 10 % เมื่อใช้บริการซักประเป๋าแบรนด์เนมที่  “ร้านคลีนเมท สาขาบางโพ”

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

  1. ต้องเป็นสมาชิกชีวาทัย โซไซตี้ และต้องแสดงบัตรชีวาทัย วีซ่า ออล สมาร์ทเพย์ ก่อนเข้ารับการบริการเท่านั้น
  2. รับส่วนลด 10 % เมื่อใช้บริการซักประเป๋าแบรนด์เนม
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062-369-1452
  5. สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 62