บัญชีเจ้าหนี้ (A/P) - Finance & Accounting officer
สถานที่ทำงาน : 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต D ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โพสวันที่ : Jun-16-2021
หยุดรับสมัคร : Jul-16-2021
ทำงานแบบ : Full Time
รายละเอียดของงาน :

- รับวางบิล ทุกวันที่ 1 , 15 ของทุกเดือน
- นำเอกสารจาก Supplier ที่ได้รับวางบิลมาตรวจสอบความถูกต้องและแนบ PO.
- ทำการบันทึกบัญชีลงค่าใช้จ่ายแยกตามโครงการ (PJ) และจัดทำเอกสาร เสนอผู้อนุมัติ
- จัดทำแผนข้อมูล Statement การรับเงิน – จ่ายเงิน เพื่อรู้สถานะการเงินประจำวัน
- จัดเตรียมเอกสารที่มีการอนุมัติเรียบร้อย เพื่อทำการจ่าย เช็ค ทุกวันที่ 10 , 25 ของทุกเดือน และทำการจ่ายเช็ค
- จัดทำการบันทึกบัญชียอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารให้ครบถ้วน
- จัดทำ Reconcile Withholding Tax 3 , 53 ประจำทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 25-30 ปี
- การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- สามารถวางแผนงานการทำงานได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน :

Chewathai PLC

สอบถามเพิ่มเติม :

Sureerat Techanan

T: (662) 679-8870 ext.131

F: (662) 679-8875 | E: sureerat@chewathai.com

W: www.chewathai.com

สมัครงาน

บัญชีเจ้าหนี้ (A/P) - Finance & Accounting officer

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทำงาน