Sales Executive (ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก)
สถานที่ทำงาน : 222 ถนน ดินแดง แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310
โพสวันที่ : Oct-08-2020
หยุดรับสมัคร : Nov-30-2020
ทำงานแบบ : Full Time
รายละเอียดของงาน :

- ดูแลและนำเสนอการขาย
- เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่มชมโครงการ
- ทำเอกสารการจอง และประสานงานกับธนาคาร
- ดูแลความเรียบร้อยของห้องตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในด้านอสังหาริมทรัพย์ (คอนโด)

- สามารถวางแผนงานการขายและเสนอขายแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า อดทน ขยัน มีเป้าหมายในการทำงาน

สถานที่ทำงาน :

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

สอบถามเพิ่มเติม :

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษามาที่ hr@chewathai.com

ติดต่อ คุณสุรีย์รัตน์ (ฟิล์ม) 02-679-8870-4 ต่อ 131

สมัครงาน

Sales Executive (ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทำงาน