DISCOVER THE FINEST JEWEL OF LIVING

Register for special offer

หัวข้อ รายละเอียด 1. วัน เดือน ปี 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562 2. ประเภทของแถม เครื่องประดับ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ลักษณะของแถม จี้เพชร , Ipad Pro 11 นิ้ว,MacBook 13 นิ้ว ,Vocher HomePro 4. มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท จี้เพชร มูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท , Ipad Pro 11 นิ้ว มูลค่า 37,428.60 บาทต่อเครื่อง MacBook 13 นิ้ว มูลค่า 53,478.60 ,Vocher HomePro มูลค่า 100,000 บาท 5. หลักเกณฑ์การให้ ลูกค้าต้องละเบียนในสื่อ online ก่อนมาจองบ้านในโครงการถึงได้รับโปรโมชั่นดังกล่าว 6. วิธีการให้ พนักงานชีวาทัยรับของแถมมามอบให้ลูกค้าที่โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร 7. เงื่อนไขการให้ ได้รับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 45 วัน 8. สถานที่ที่จัดให้มีของแถม เช่น แขวง เขต จังหวัด เขตตลิ่งชัน 9. สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร