โรงงานให้เช่า

โรงงานสำเร็จรูปสำหรับให้เช่าของชีวาทัยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งยังออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายแก่ผู้เช่า โดย ลดช่วงเวลา start-up และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ start-up นอกจากนี้ชีวาทัยยังมีบริการสร้างโรงงานตามความเหมาะสมของผู้เช่าตามความต้องการพิเศษ หรือตามสถานที่ที่ต้องการอีกด้วย

โรงงานให้เช่า