CAREERS


รายละเอียดตำแหน่งงาน Marketing Supervisor


Marketing Supervisor

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม

·         กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix

·         รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ

·         ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย

·         กำหนดราคาขายรายแปลงและ Suggestion Price รายแปลงให้สอดคล้องกับ Project Value

คุณสมบัติ

·         ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง

·         ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี

·         หากมีประสบการณ์การตลาด แนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด