CAREERS


รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ   (Duties& Responsibilities)

 1. ดูแลและนำเสนอการขาย
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
 3. ทำเอกสารการจอง และประสานเรื่องเอกสารกับฝ่ายบัญชี
 4. มีความรู้ในด้านสินเชื่อและติดต่อประสานงานธนาคาร
 5. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย รวมถึงห้องตัวอย่างและ Sales Gallery
 6. จัดทำรายงานการขายส่งผู้บริหาร
 7. เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการตลาดเพื่อร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการขาย
 8. ดูแลและควบคุมการทำงานของแม่บ้านและรปภ. รวมถึงดูแลอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขาย

 

 

คุณสมบัติ (Other Qualification)

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35  ปี
 2. การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถ ใช้ Microsoft Office ได้ดี
 4. ประสบการณ์ ด้านการขายอสังหาอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า อดทน ขยัน และมีเป้าหมายในการทำงาน
 6. สามารถวางแผนงานการขายและเสนอการขายแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ติดต่อ

 

คุณสุรีย์รัตน์ เตชะนันท์
091-819-2027

 

Sureerat@chewathai.com