ตำแหน่งงาน บริษัท ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
SVP – Sales & Marketing (Housing)Chewathai PLC.lumpineeFull Time
Senior Vice President Construction (Housing Project Director)Chewathai PLC.lumpineeFull Time
SVP – Chewa Care (After Sales Service)Chewathai PLC.lumpineeFull Time
Marketing Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)lumpineeFull Time
CRM Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)ลุมพินีทาวเวอร์Full Time
เลขานุการบริษัทบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)ลุมพินีทาวเวอร์Full Time
Business Development Manager (Housing)Chewathai PLC.lumpineeFull Time
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)ลุมพินีทาวเวอร์Full Time