ชีวาทัย ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม


AMATA CITY INDUSTRIAL ESTATE, RAYONG