ติดต่อเรา

3 + 7 = ?

 

ที่ตั้งสำนักงาน :

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02 679-8870-4

CHEWATHAI PLC.

1168/80 Lumpini Tower, 27th Floor, Unit D, Rama IV Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
02 679-8870-4

www.chewathai.com